„Silesia Cup „ to zawody pistoletowe i PCC Level 3, organizowane przez Klub Strzelecki Silesia Guns, Strzelnica TAS.
Zawody odbędą się na strzelnicy „Target Alfa Silesia”, zlokalizowanej w Przyszowicach na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E.

Otwarcie rejestracji: 12 kwietnia, 2021- 20:00  · Zamknięcie rejestracji: 26 maja, 2021 – 20:00

Rejestracja: Practiscore

UWAGA: ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZALECENIEM IROA ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KLASIE SPRZĘTOWEJ

Typ zawodów: Pistolet i PCC IPSC Level III
Termin: 29-30 maj 2021 mecz główny (jeden dzień dla zawodnika), premecz 28 maj.
Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, (zobacz mapkę na stronie klubu)
Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns” i Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c.

Harmonogram, składy:
1-12: start 29 maja o 9:30 (dwa skład PCC),
13-24: start 30 maja o 9:30 (jeden skład PCC),
25-29: start 28 maja o godzinie 11:00 – premecz (tylko sędziowie i sponsorzy)
Kierownik zawodów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w składach w celu poprawienia płynności przebiegu zawodów.

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki
Sędzia główny (RM): Dariusz Mierzejewski
Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka
Sędzia główny (RM)- premecz: Robert Wrona
Delegat techniczny: Robert Wrona
Liczba torów: 12
Minimalna liczba strzałów : około 218

Szczegółowe informacje:

Uwaga: cena poniżej jest w złotych.
Opłata startowa: 320 PLN, – płatne przelewem , zawiera ciepły posiłek i wodę. Opłata dla juniorów wynosi 250 zł.
Opłata za zgłoszenie teamu: 200 PLN – przy zgłoszeniu minimum 3 teamów w dywizji lub kategorii.
Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.
Rejestracja bez wpłaty opłaty startowej jest ważna przez 14 dni, po tym terminie zostanie usunięta.

Numer konta: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup L3, Imię Nazwisko” uczestnika.

Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa: 440 PLN
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt: biuro@silesiaguns.pl

„Silesia Cup” is a level 3 match, organized by Silesia Guns Shooters Club, Strzelnica TAS. The match will take place at the „Target Alfa Silesia” shooting range, located in Przyszowicach, Silesia, Poland; coordinates: 50.26949N, 18.73351E.

Registration opens on: April 12, 2021 @ 8:00 PM · Registration closes on: May 26, 2021 @ 8:00 PM

WARNING: PURSUANT TO IPSC RULES AND IROA RECOMMENDATION, A COMPETITOR MAY ENTER A MATCH IN MORE THAN ONE DIVISION

Registration: Practiscore

Match type: IPSC Handgun /PCC Level III
Date: May 29-30, 2021 main match (one day of shooting), May 28 pre-match.
Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Schedule, squads:
1-12: start 29 maja at 9.30 am (two sqads PCC),
13-24: start 30 maja at 9:30 am (one squad PCC),
25-29: start 28 maja at 11:00 am pre-match (only RO and sponsors)
Match administrator reserves the right to modify match squading to ensure competition conduct smoothly.
Organizer: Shooters Club „Silesia Guns” and „Target Alfa Silesia” s.c. Company
Match director (MD): Piotr Janicki
Stats excutive: Zbigniew Kaletka
Range master (RM): Dariusz Mierzejewski
Range master prematch: Robert Wrona
Stages: 12
Minimum rounds: around 218

Registration fee: 320 PLN. The price includes a hot meal and a beverage. Juniors price is 250 PLN.
The registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on another person.
Team registration 200 zł – only by email and provided there are minimum three teams in a given category.
Registratrion without payment is valid 14 day, then it will be removed.

Bank account no: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
Please add a title „Silesia Cup L3, Name Surename” of a shooter.

Safety angles: due to structural reasons there may be narrowed safety angles on the stages.
Rules: IPSC rules, last edition.
Arbitration fee: 440 PLN
Limitation: only for IPSC members only:
– polish IPSC members, having PZSS licence,
– foreign competitors, present on their regional IPSC competitors lists.

Contact: biuro@silesiaguns.pl