Podstawowe szkolenie z zakresu strzelectwa praktycznego, dla osób nie mających doświadczenia z tego rodzajem strzelań.

Szkolenie obejmuje przepisy oraz techniki strzelectwa praktycznego – IPSC.

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie praktycznym.

 • Omówienie wyposażenia stosowanego w strzelaniu dynamicznym IPSC

 • Zapoznanie się w teorii i praktyce z komendami wydawanymi przez sędziego na torze.

 • Postawa strzelecka

 • Chwyt broni

 • Praca na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym

 • Zasady bezpiecznego manipulowania bronią podczas przebiegów:

  – dobycie broni,

  – WYMIANA magazynka,

  – zmiana postawy strzeleckiej.

 • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania na strzelnicy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKOŁO 5 GODZIN

Szkolenie odbywa się w grupach 5 osobowych, co zapewnia wysoką efektywność oraz indywidualne podejście

Zapraszamy na zaawansowane szkolenie strzeleckie dla osób, które miały  już kontakt ze strzelaniami IPSC i które chcą poszerzyć wiedzę z technik stosowanych w konkurencjach IPSC.

Zakres szkolenia:

 • pozycje startowe

 • bezpieczne poruszania się na torze w różnych kierunkach

 • taktyka na torze

 • wymiana magazynków: jak i gdzie?

 • przenoszenie broni i wzroku pomiędzy celami

 • strzelanie do celów ruchomych

 • strzelanie w ruchu

 • strzelanie zza przesłony, wchodzenie oraz wychodzenie

 • pozycje niskie oraz leżąc

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKOŁO 4 GODZIN

Szkolenie odbywa się w grupach 5 osobowych, co zapewnia wysoką efektywność oraz indywidualne podejście