Zapraszam na szkolenie IPSC PISTOLET- 1 stopnia.

Szkolenie skierowane jest dla osób które miały kontakt z bronią i pragną rozpocząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym IPSC.
Szkolenie odbędzie się 11 września w niedzielę o godzinie 9:00 na Strzelnicy TAS w Przyszowicach.
Rejestracja: zkkaletka@wp.pl
Zakres szkolenia:
• Podstawowe przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie praktycznym.
• Omówienie wyposażenia stosowanego w strzelaniu dynamicznym IPSC
• Zapoznanie się w teorii i praktyce z komendami wydawanymi przez sędziego na torze.
• Postawa strzelecka
• Chwyt broni
• Praca na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym
• Zasady bezpiecznego manipulowania bronią podczas przebiegów:
– dobycie broni,
– wymiana magazynka,
– zmiana postawy strzeleckiej.
• Doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania na strzelnicy
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKOŁO 5 GODZIN
Szkolenie odbywa się w grupach ok. 5 osobowych, co zapewnia wysoką efektywność oraz indywidualne podejście.
Koszt SZKOLENIA:
• 350 zł
Cena zawiera:
• Szkolenie
• Tarcze, cele metalowe
ZAWODNIK POWINIEN POSIADAĆ
• Pas
• Ładownicę
• Broń
• Amunicję ( ok. 70 szt. )
W razie braku broni proszę o informację.