Silesia Cup Strzelba IPSC L2


 

 

 

Zapraszamy na nasze Rankingowe zawody Strzelbowe IPSC

TORY

REJESTRACJA

Nazwa zawodów: Silesia Cup
Typ zawodów: Strzelbowe
Range Master: Leszek MADAJEWSKI, Prematch – Robert WRONA
Match Director: Piotr JANICKI
Kierownik biura obliczeń: Zbigniew KALETKA
Delegat Techniczny PZSS: Robert WRONA
Poziom: L2
Miasto: Przyszowice
Miejsce: Strzelnica „TAS”, współrzędne geograficzne: 50.270180, 18.731609
Organizatorzy: KS „Silesia Guns” i Strzelnica „TAS”
Match: 24.04.2021 – 09:00 do 17:00; 10 składów po 9 strzelców
Prematch: 23.04.2020 – 12:00-17:00 – 5 składów po 5 strzelców ( sędziowie) i 2 składy (6 i 7)
VIP po 5 strzelców. Tylko dla funkcyjnych i sponsorów
Minimalna liczba strzałów: 132
Liczba torów: 10
Klasy: Open, Modified, Standard, Standard Manual
Kategorie: Junior, Senior, Super Senior, Lady, Regular
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Otwarcie rejestracji: 3 marca od godz.: 20.00
Opłata startowa: 300 PLN, Juniorzy 200 PLN,

WERYFIKACJA OPŁAT: 21 KWIETNIA 2021

Po 21 kwietnia 2021, zawodnicy z nieopłaconą opłatą startową, będą przenoszeni do składu oczekującego aby zwolnić miejsce innym chętnym do udziału w zawodach, zawodnikom, którzy zapłacili opłatę startową.

Opłata startowa dla zawodników płacących w dniu zawodów tylko na strzelnicy : + 200 PLN
Opłata nie podlega zwrotowi, może być przeniesiona na innego zawodnika.

Opłata arbitrażowa: 440 PLN
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC
Polska, posiadających aktualną licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.
Kontakt: biuro@silesiaguns.pl