Zawody "Silesia Challenge 2"


Read in English

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 2

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 20 października 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 9:00, premecz 19 października, rozpoczęcie o godz. 12:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 9

Minimalna liczba strzałów : około 180

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 80 osób, tj. 8 grup po 10 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 2, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 
 
 
 

"Silesia Challenge 2" Match


Match name: Silesia Challenge 2

Match type: IPSC Handgun Level I

Date: October 20, 2018, main match, starts at 9:00, prematch on October 19, starts at 12:00

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company

Match director: Zbigniew Kaletka

Range master: Zbigniew Świerczek

Stages:

Rounds: approx. 180

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 80 persons – 8 squads 10 persons each

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 150 PLN (junirs 50 zł),

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia 2, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 
 
 
 

Zawody "Silesia Challenge"


Read in English

Nazwa zawodów: Silesia Challenge

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 28 lipca 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 9:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 10

Minimalna liczba strzałów : około 200

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 100 osób, tj. 10 grup po 10 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233
 Klub Strzelecki "Silesia Guns".
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Silesia Challenge" Match


Match name: Silesia Challenge

Match type: IPSC Handgun Level I

Date: July 28, 2018, main match, starts at 9:00

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Zbigniew Kaletka

Range master: Zbigniew Świerczek

Stages: 10

Rounds: approx. 200

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 100 persons – 10 squads 10 persons each

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 150 PLN (junirs 50 zł),

Bank transfer data:
 PL 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233
 Klub Strzelecki "Silesia Guns"
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 

Zawody "Target Silesia"


Read in English

Uwaga! Pierwsze strzały w sobotę i niedzielę o 10:00. Prosimy przyjechać najpóźniej o godzinie 9:00!

Nazwa zawodów: Target Silesia

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level II

Termin: 26-27 maja 2018 mecz główny, 25 maja 2018 premecz

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę poniżej)

Organizator: Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Sędzia główny (RM): Wiesław Burzec

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 220

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 200 osób, tj. 20 grupy po 10 osób, grupy 1-10 strzelają w sobotę 26 maja, grupy 11-20 strzelają w niedzielę, 27 maja. Uwaga! Konkurs nagród będzie obejmował wszystkich zarejestrowanych strzelców, niezależnie od obecności w dniu loterii.

Rejestracja: www.practiscore.com, od 7 maja 2018, godz. 20:00

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 200 PLN (juniorzy 50 zł), płatność tylko przelewem do dnia 23 maja 2018, możliwość dołączenia do grupy tylko po zaksięgowaniu płatności (mBank)

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Target Silesia, Imię Nazwisko” uczestnika.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego, zarejestrowanego zawodnika.

Drużyny: 3-4 osobowe, rejestracja wyłącznie e-mailem

Opłata za rejestrację drużyny: 50 PLN

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Target Silesia" Match


Attention! First shots on Saturday and Sunday at 10:00. Arrive no later than at 9:00, please!

Match name: Target Silesia

Match type: IPSC Handgun Level II

Date: May 26-27, 2018, main match, May 25, 201,8 prematch

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map below)

Organizer: "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Shooters Club „Silesia Guns”, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Range master: Wiesław Burzec

Stages: 12

Rounds: approx. 220

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 200 persons – 20 squads 10 persons each, squads with numbers 1-10 are scheduled for Saturday, May 26th, squads with numbers 11-20 are scheduled for Sunday, May 27th.

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 200 PLN (junirs 50 zł), only by bank transfer to be received by May 23rd, 2018. Squadding is possible only after payment recipient.

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on the account of other registered shooter.

Teams: 3-4 persons, registration via e-mail only

Team registration fee: 50 PLN

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations