O strzelnicy


Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych firm i przychylności wielu osób powstała 12 stanowiskowa strzelnica sportowa oddana do użytku z początkiem kwietnia 2018 r. Wkomponowane w zbocze hałdy górniczej osie strzeleckie o długości od 10 do 30 metrów, doskonale nadają się do przeprowadzania wielu konkurencji strzeleckich. W chwili obecnej istnieje możliwość wynajęcia stanowisk strzeleckich osobom, klubom sportowym, firmom i instytucjom posiadającym pozwolenie na broń. Jesteśmy również przygotowani na organizację i współorganizację zawodów sportowych. Posiadamy niezbędne wyposażenie w postaci przesłon, celów metalowych i ruchomych.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Zawody "Target Silesia"


Read in English

Nazwa zawodów: Target Silesia

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level II

Termin: 26-27 maja 2018 mecz główny, 25 maja 2018 premecz

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę poniżej)

Organizator: Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Sędzia główny (RM): Wiesław Burzec

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 220

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 200 osób, tj. 20 grupy po 10 osób, grupy 1-10 strzelają w sobotę 26 maja, grupy 11-20 strzelają w niedzielę, 27 maja. Uwaga! Konkurs nagród będzie obejmował wszystkich zarejestrowanych strzelców, niezależnie od obecności w dniu loterii.

Rejestracja: www.practiscore.com, od 7 maja 2018, godz. 20:00

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 200 PLN (juniorzy 50 zł), płatność tylko przelewem do dnia 23 maja 2018, możliwość dołączenia do grupy tylko po zaksięgowaniu płatności (mBank)

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Target Silesia, Imię Nazwisko” uczestnika.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego, zarejestrowanego zawodnika.

Drużyny: 3-4 osobowe, rejestracja wyłącznie e-mailem

Opłata za rejestrację drużyny: 50 PLN

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Target Silesia" Match


Match name: Target Silesia

Match type: IPSC Handgun Level II

Date: May 26-27, 2018, main match, May 25, 201,8 prematch

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map below)

Organizer: "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Shooters Club „Silesia Guns”, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Range master: Wiesław Burzec

Stages: 12

Rounds: approx. 220

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 200 persons – 20 squads 10 persons each, squads with numbers 1-10 are scheduled for Saturday, May 26th, squads with numbers 11-20 are scheduled for Sunday, May 27th.

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 200 PLN (junirs 50 zł), only by bank transfer to be received by May 23rd, 2018. Squadding is possible only after payment recipient.

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on the account of other registered shooter.

Teams: 3-4 persons, registration via e-mail only

Team registration fee: 50 PLN

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 

Kontakt


Strzelnica TAS "Target Alfa Silesia" S.C.

ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice

Prosimy o kontakt na adres: biuro[małpa]strzelnicatas.pl

Zobacz też: www.silesiaguns.pl